Orkestermedlemmer

Jørgen

Nissen

Dirigent

TineJeanette        Biering

Vokal

Preben

Ulvskov

Piano

Søren

Boesen

BasJørgen

Lumbye

Guitar

Erik

Thornfeldt

Trommer

Jette Grete

Saxosen

Percussion

Jørn       Johansen

Trompet

Flügel-

horn      

Geert

Rieber

Trompet

Leif

Eriksen

Trompet

Flügel-

horn

Lene

Schriver

Trompet

Trompet

Ledig

  Knud

  Erik

Knudsen

Trombone

Søren 

Anders

Simonsen

 Alt Sax.

Sopran

Sax.     

Ove

Sønder-

skov

Tenor

Sax.

 

   Trombone

Ledig


Palle Clemmen-sen

Trombone

Villy Christen-

sen

Alt Sax.


Trombone

Ledig

Keld

Vestergaard

Sørensen

Tuba i Eb

Anker Kellberg

Tenor

Sax.


Kaj Orla

Jensen

Baryton

Sax.Adgang til siden sker på eget ansvar. SeniorSWING fraskriver sig ethvert ansvar for personer som helt eller delvist får synsforstyrrelser på grund af sidens indhold